Vaktmestertjenester og gartnertjenester

 • Skjøtsel & Vedlikehold
 • Vaktmestertjenester
 • Nyanlegg
 • Klipping av trær og hekker
 • Fasadevask
 • Snørydding og Strøing
 • Mur og Flisearbeid
 • Graving / Transport
 • Snekkerarbeid
 • Sognemur
 • Asbest Sanering

TJENESTEANSVARLIG

Martin Gitti Danielsen

Telefon: 925 01 948
Epost: gitti@okkas.no