Sjøtjenester

 • Lasting og lossing av båter
 • Avfallshåndtering
 • Fortøyningstjenester
 • Lagring av gods
 • Tankvask/Fasadevask/Nedvask
 • Kai Fasiliteter
 • Vedlikehold av kaianlegg
 • Montering av fendre
 • Fjerning av marinebegroing
 • Slep
 • Bemanning
 • Opprydning av søppel/plast

TJENESTEANSVARLIG

Ove Kenneth Kvalavåg

Telefon: 954 41 735
Epost: post@okkas.no