Helse, miljø og sikkerhet

HENSIKT

Hovedhensikten med HMS-arbeidet er å identifisere og forebygge alle sider som kan få negative konsekvenser for:

ARBEIDSMILJØ, SIKKERHET, HELSE OG YTRE MILJØ

 

HMS MÅL FOR 2022:

  • NULL ARBEIDSULYKKER
  • NULL SYKEFRAVÆR SOM SKYLDES ARBEIDSMILJØET
  • VEDLIKEHOLDE HMS SYSTEMET I SAMARBEID MED BHT OG IMPLEMENTERE DET I ALLE LEDD I VIRKSOMHETEN
  • VI SKAL HÅNDTERE VÅRT AVFALL SLIK AT RESSURSENE UTNYTTES OPTIMALT OG MED MINST MULIG MILJØBELASTNING

FRISK NÅR DU KOMMER PÅ JOBB – FRISK NÅR DU GÅR HJEM FRA JOBB

HMS/KS ANSVARLIG

Andrè Thorstensen

Telefon: 468 27 088
Epost: andre@okkas.no