Tjenester innen bygg, anlegg, vei, kraft og industri

OKK Drift AS leverer tjenester innen bygg, anlegg, vei, kraft og industri

  • Våre kunder tilbys en totalpakke fra prosjektets begynnelse, via gjennomføring til sluttfase.
  • Våre ansatte har ulik og bred kompetanse og erfaring innen ulike yrker, noe som gjør at OKK Drift AS kan dekke de mange ulike tjenester som kundene har behov for.
  • Vårt fokus på HMS og stadig påfyll av kurs og utdanning, gjør at vi kan levere tjenester med høy kvalitet på en sikker måte.
  • OKK Drift AS er godkjent i Startbank – Achilles og NHO og vi er en tariff bedrift i Norsk arbeidsmannforbund.
  • Kunden får 1 kontaktperson på tjeneste leveranse.